oferta

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Prawo Nieruchomości

Personel Kancelarii posiada doświadczenie w świadczeniu stałego wsparcia prawnego działom HR polskich i międzynarodowych korporacji, a także w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy.

Zakres usług Kancelarii obejmuje w szczególności:

  • sporządzenie oraz opiniowanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, regulaminów pracy jak i wynagrodzenia;
  • przygotowanie umów cywilno-prawnych z zakresu innych niż umowa form zatrudnienia: umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, umowa o dzieło, kontraktu menadżerskiego, umowy B2B;
  • przygotowanie oraz przeprowadzenie zmian organizacyjnych, takich jak np. zwolnienia grupowe;
  • kompleksowe przygotowanie dokumentacji klienta do kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcją Pracy w zakresie stosowania przepisów prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczących zatrudnienia, odpowiedź na zarzuty inspektora pracy, opiniowanie podniesionych przez inspektora pracy zarzutów, audyt dokumentacji kadrowej, udzielanie wszelkich informacji w związku z przeprowadzaną kontrolą;
  • zastępstwo w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, zarówno na etapie przed organem jak i sądowym, w szczególności w sprawach odwołań od decyzji organów rentowych, odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, uznania prawa pracownika do świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych;
  • reprezentacja klienta przed sądem między innymi w sprawach o ustalenie stosunku pracy, nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, wypłatę wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy;
  • reprezentacja w sprawach o zapłatę wynagrodzenia, poszczególnych jego składników, w tym m.in. w specyficznych branżach (nauczyciele, kierowcy, pracowniczy sektora publicznego);
  • prowadzenie postępowań związanych z mobbingiem i dyskryminacją.

kontakt

Skontaktuj się z nami

Adres

ul. J. Słowackiego 5/13 lok. 142
01-592 Warszawa

telefon +48 609 211 033|22 415 53 04
E-mail kancelaria@kancelariazoliborz.pl
Nip

5252701590

Numer konta

numer konta: 09 2490 0005 0000 4500 2705 2740
(Alior Bank S.A.)